Do czyich zdań należy budowa wodociągów i kanalizacji?

 

Jedną z podstawowych rzeczy, którą należy zapewnić mieszkańcom danego obszaru to dostęp do bierzącej wody. Dlatego budowa wodociągów i kanalizacji jest tak kluczowa. Zadanie to należy do kompetencji gminy i wynika wprost z ustawy o samorządzie gminnym. W jednym z artykułów tej ustawy czytamy, że do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty. Dalej jest to doprecyzowane bardziej i możemy przeczytać, że:

zadania własne (gminy) obejmują sprawy z zakresu:

• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

budowa wodociągów Lublin 

Stąd wiemy, że gdy budujemy nowy dom to o warunki przyłącza do konalizacji i wodociagu występujemy do gminy, na terenie której chcemy go zbudować. Oczywiście to nie pracownicy urzędu zajmują się wykonaniem tych instalacji na jej terenie. Do takich zdań jak budowa wodociągów, budowa kanalizacji, dróg czy zadań melioracyjnych zatrudnione zostają specjalne firmy. Zadania te wymagają jednak, poza oczywiście doświadczeniem, dobrym rozplanowaniem całego przedsięwiżecia, również ciężkiego sprzątu. Do wyżej wymienionych zadań często używa się takich maszyn jak:

• koparki kołowe
• koparki gąsienicowe
• koparko-ładowarki
• samochody ciężarowe
• zagęszczarki płytowe
• zagęszczarki stopowe

Kto płaci za taką inwestycję?

 

Należy pamiętać, że budowa wodociągów i budowa kanalizacji jako zadanie gminy, nie oznacza, że będzie ona na swój koszt podłączać nowo wybudowany dom do tych sieci. Finansuje ona jedynie ogólną budowę siedzi. Jednak przyłączenie domu do sieci wodnej oraz kanalizacji następuje zawsze na koszt inwestora danej budowy. Koszt takie przyłącza zależy od kilku czynników, między innymi od odległości od sieci, ukształtowania terenu, cen robót i materiałów.

Ważne jest, że od 2020 roku w wyniku nowelizacji przepisów, przyłączenie się do sieci kanalizacji nie wymaga już pozwolenia na budowę. Jednak wciąż wymagany jest jego projekt, który kosztuje około 1000 zł.

Jako przedsiębiorstwo, w ofercie którego znajdują się takie pozycje jak budowa wodociągów czy budowa kanalizacji, zachęcamy do kontaktu wszystkie podmioty zainteresowane tego tupu inwestycjami.